Personal de la pista de patinatge

El personal de la pista de patinatge....

 

Tenim als administratius, que s'encarreguen de....

El director s'encarrega de...

Els monitors són els que....

El personal de manteniment és el que...