Personal de la pista de skate

Tenim als administratius, que s'encarreguen de....

El director s'encarrega de...

Els monitors són els que....

El personal de manteniment és el que...

Relacionats: