Personal del Camp de futbol

El personal del camp de futbol......

 

Tenim als administratius, que s'encarreguen de....

El director s'encarrega de...

Els monitors són els que....

El personal de manteniment és el que...

Relacionats: