Personal del Pavelló poliesportiu

El personal del Pavelló poliesportiu....

 

Tenim als administratius, que s'encarreguen de....

El director s'encarrega de...

Els monitors són els que....

El personal de manteniment és el que...